ต่อต้านการใช้เสรีภาพทางวิชาการ

ต่อต้านการใช้เสรีภาพทางวิชาการ

กรีซเป็นแหล่งกำเนิดของประชาธิปไตย มรดกนี้ควบคู่ไปกับประสบการณ์อันโหดร้ายของระบอบเผด็จการในช่วงปลายทศวรรษ 1960 และขบวนการอุดมศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตย ได้ทำเครื่องหมายสถานะของสาธารณรัฐเฮลเลนิกสมัยใหม่การดำรงอยู่ของเสรีภาพทางวิชาการที่อนุญาตให้นักเรียนรวมตัวกันภายในสถาบันอุดมศึกษาและก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งที่นำไปสู่การโค่นล้มของคณะรัฐบาล

ตั้งแต่การปกครองแบบเผด็จการ ในกรีซ มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับเสรีภาพทางวิชาการ

 ซึ่งตามสารานุกรมบริแทนนิกาสามารถนิยามได้ว่าเป็น “เสรีภาพของครูและนักเรียนในการสอน ศึกษา และแสวงหาความรู้และการวิจัยโดยปราศจากการแทรกแซงหรือข้อจำกัดจากกฎหมาย กฎระเบียบของสถาบัน หรือ แรงกดดันจากประชาชน”

ที่น่าสนใจและผิดปกติในกรีซ เสรีภาพทางวิชาการหลังเผด็จการได้รับการประดิษฐานอยู่ในกฎหมาย 1982 ของ “ลี้ภัยทางวิชาการ” ซึ่งห้ามไม่ให้มีการแทรกแซงของเจ้าหน้าที่รวมถึงตำรวจในสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแม้ว่าพฤติกรรมทางอาญาจะเป็น ที่เกิดขึ้น.

ใครจะคิดว่าแหล่งกำเนิดของประชาธิปไตยจะต้องปกป้องเสรีภาพทางวิชาการผ่านการออกกฎหมาย

สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของกรีก เป็นเวลาหลายปีที่ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกรีกได้ดำเนินการตามระบบที่มีการตีความเสรีภาพทางวิชาการในบริบทที่กว้างและถูกนำมาใช้เพื่อพิสูจน์การกระทำที่ผิดจรรยาบรรณและแม้กระทั่งที่ผิดกฎหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกือบทั้งหมด รวมทั้งพรรคการเมืองของกรีซ ได้ใช้ประโยชน์จากการตีความเสรีภาพทางวิชาการอย่างหลวมๆ

ตัวอย่างหนึ่งคือการใช้ลี้ภัยทางวิชาการเป็นข้ออ้างของรัฐบาลที่จะไม่ร้องขอให้ตำรวจเข้าไปแทรกแซง

เมื่อมีการก่ออาชญากรรมภายในมหาวิทยาลัยของรัฐตามที่กฎหมายอนุญาต เนื่องจากเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและจะไม่ สะเทือนใจพรรคการเมืองนักศึกษา

ในทำนองเดียวกัน นักศึกษาได้ใช้โรงพยาบาลเพื่อพิสูจน์การกระทำที่รุนแรง เช่น จับอธิการบดีเป็นตัวประกันโดยสร้างกำแพงปิดประตูสำนักงาน หรือทำลายอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการราคาแพง

เสรีภาพทางวิชาการนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัญญาทางสังคมที่ไม่ได้เขียนไว้ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่นเดียวกับในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ แต่อยู่บนกฎหมายที่เข้มงวด

credit : รีวิวหนังไทย | คู่มือพ่อแม่มือใหม่ | แม่และเด็ก | เรื่องผี | แคคตัส กระบองเพชร